Servicios

  • Acceso a iMac’s e Internet
  • Educación (cursos, talleres, diplomados)
  • Asesoría técnica
  • Asesoría académica
  • Difusión cultural
  • Extensión universitaria
  • Producción multimedia